Terms & conditions

Visie en Privacybeleid KHLOÉ Consultancy

KHLOÉ Consultancy is een agency dat bemiddelt in de High Class Escort. Wij proberen ons te onderscheiden door kleinschaligheid, door goed contact tussen agency en de companion, maar ook tussen agency en klant. Bij ons draait het om de beleving, om contact, gezelschap en gezelligheid en pas in de tweede plaats om intimiteit. Discretie en veiligheid, en dus ook wederzijds vertrouwen, staan daarbij hoog in het vaandel. Dit om de beleving optimaal te creëren, waarop door zowel de klant, de companion als KHLOÉ Consultancy zelf met voldoening terug te kijken is.

Persoonlijke gegevens van de klant

Om te komen tot een optimale boeking, vraagt KHLOÉ Consultancy (hierna: KHLOÉ) om een aantal gegevens van de klant. KHLOÉ is de enige die deze gegevens onder ogen krijgen, tenzij de klant een faker blijkt te zijn (zie artikel 11 van onze Algemene Voorwaarden). In dat geval kunnen wij gegevens delen met andere agencies, om hen te behoeden voor deze persoon.

KHLOÉ is verantwoordelijk voor de data die door de klant gedeeld wordt en aldus zal KHLOÉ de data alleen gebruiken voor het realiseren van de boeking.

In dit document proberen wij te schetsen wanneer, waarom en hoeveel data wij van de klant vragen en hoe we dit gebruiken en voor hoe lang we dit bewaren.

Toepasselijkheid

Ons privacybeleid is toepasbaar op alle bij KHLOÉ mogelijke manieren waarop de klant informeert naar (een) service(s) van KHLOÉ of haar companions. Ook wanneer de klant een boekingsopdracht neerlegt bij KHLOÉ is dit privacybeleid toepasbaar.

Welke informatie wordt verzameld en voor hoe lang

KHLOÉ vraagt elke klant om bepaalde informatie te delen. Daarnaast behoudt KHLOÉ zich het recht om informatie over u op te zoeken via openbare bronnen.

Alle informatie waar KHLOÉ om vraagt, moet correct zijn. Omwille van de veiligheid van zowel u als de companion(s) kan KHLOÉ aanvragen waarbij informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, niet in behandeling nemen.

Wanneer de klant overgaat tot het realiseren van een boeking, vraagt KHLOÉ om de volgende gegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, beroep (of interessegebied), voorkeuren met betrekking tot date, locatie en companion, en algemene informatie over u als persoon.

 

Wij kunnen gegevens langer da de 5 jaar bewaren indien we daarmee onze diensten kunnen verbeteren, maar na 5 jaar worden uw gegevens dan geanonimiseerd.

Gegevens van fakers kunnen wel ongelimiteerd bewaard blijven, om ons zo ook in de toekomst te kunnen beschermen tegen deze personen.

Waarom wordt deze informatie verzameld

De reden dat wij deze informatie verzamelen, proberen wij hier te schetsen.

 • Ten behoeve van uw eigen veiligheid, maar zeker ook die van onze companions en hun discretie, willen we weten met wie we van doen hebben

 • Wij streven erna altijd een zo goed mogelijke match te vinden tussen de klant en de companion

 • Om te voorkomen dat we schade leiden van welke omvang ook, direct of indirect, door fakers

 • Om aan een wettelijke plicht te kunnen voldoen gericht op veiligheid Persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden.

  Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet om contact met u te leggen, tenzij we dat samen nadrukkelijk zijn overeengekomen of tenzij een dringende aanleiding. Per e-mail sturen wij u de boekingsovereenkomst. Antwoorden op eventuele vragen worden via de e-mail of per WhatsApp beantwoord, indien u via deze kanalen met ons contact hebt gelegd.
   

Beheren en delen van uw gegevens

KHLOÉ heeft veiligheid en discretie bovenaan de prioriteitenlijst staan. Wij zullen er daarom alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen op elke mogelijke wijze welke redelijkerwijs van ons verwacht kan worden.

Uw gegevens komen in ons beveiligde systeem te staan en is alleen toegankelijk voor de eigenaresse van KHLOÉ en de organisatieondersteuner. Enige andere betrokkenen, dus ook companions, hebben geen toegang tot dit systeem. Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 5 jaar tot na de laatste boeking.

Companions krijgen alleen noodzakelijk informatie over u te weten om de boeking te optimaliseren, zoals een voornaam, uw uiterlijk (in de vorm van een omschrijving of een foto indien u die vrijwillig met ons hebt gedeeld, zodat zij u makkelijk kunnen herkennen), uw interesses en passies, etc.

 

 • Wij delen uw gegevens wel in de volgende gevallen:

 • In het geval van fakers

 • Bij juridische geschillen

 • Bij een wanbetaling aan een incassobureau

 • Om aan de wettelijke plicht te voldoen

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

In Nederland heeft iedereen het recht op toegang tot persoonsgegevens. Wanneer u aantoonbaar kan maken dat uw gegevens incorrect zijn, kan u ons voorleggen deze gegevens te wijzigen. Indien voor KHLOÉ de persoonsgegevens niet van noodzaak zijn, kan u ons vragen deze te verwijderen, tenzij in het geval van een faker.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Privacy en bescherming van persoonsgegevens is een moeilijk vraagstuk in de huidige elektronische wereld. Om die reden verandert de wetgeving vrij regelmatig en logischerwijs geldt dat ook voor ons privacybeleid. KHLOÉ behoudt zich het recht deze te wijzigen op elk willekeurig moment.

Vragen en/of suggesties

Bij vragen, onduidelijkheden en/of suggesties met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via e-mailadres info@khloe-consultancy.com.

KHLOÉ Consultancy

High Class Escort

 • High class escort Instagram
 • High class escort Twitter

© KHLOÉ Consultancy 2020